Zaburzenia uniemożliwiające zapłodnienie w młodym wieku dojrzałym

Gruczolistość macicy (endometrioza). Choroba polega na obecności czynnej błony śluzowej typo­wej dla macicy poza jej obrębem.Przyczyny. Proponowane są tu różne teorie. Według najczęściej przyjmowanej teorii podczas menstruacji strzępki odrywającej się błony śluzowej macicy cofają się przez jajowody do jamy otrzewnej, gdzie ulegają rozrostowi i przerostowi. Dla wyjaśnienia przyczyny niektórych niezwykłych lokalizacji przemieszczonej błony śluzowej macicy powstały trzy inne teorie:teoria metaplazji nabłonka jam ciała,teoria szerzenia się drogami limfatycznymi,teoria szerzenia się poprzez naczynia krwionośne.c. Być może szerzenie następuje więcej niż jedną drogą,jednak cofanie się błony śluzowej macicy przez jajowody jest prawdopodobnie przyczyną najczęstszą. Miejsca występowania gruczolistości według zmniejszającej się częstości występowania:jajniki, zagłębienie odbytniczo-maciczne i więzadła maciczno-krzyżowe,przegroda pochwowo-odbytnicza,błona surowicza jajowodów,okolica przejścia esicy w odbytnicę,pęcherz moczowy,szyjka macicy, błona śluzowa pochwy, węzły chłonne pachwinowe, punkt na wewnętrznej powierzchni ściany jamy brzusz­nej odpowiadający pępkowi, blizny po laparotomii, wyrostek robaczkowy. Objawy. Reagując na cykliczne zmiany w poziomie hormonów,błona śluzowa zlokalizowana poza macicą wykazuje podobne zmiany przerostowe i wydzielnicze, jak to ma miejsce w obrębie macicy. Podczas miesiączki występują krwawienia do jamy otrzewnej, w wyniku czego powstają nowe ogniska rozrostu. W jajnikach mogą rozwijać się torbiele i pękać z uwolnieniem krwi. Nazywane są torbielami czekoladowymi ze względu na ciemnobrązowe zabarwienie. W miarę postępu choroby przemieszczona błona śluzowa macicy może być przyczyną zlepów i zwężeń w jamie otrzewnej. Może to zmniejszać ruchomość narządu rodnego i być u wielu kobiet przyczyną niepłodności. Rozrost i wydzielanie tkanki endometrialnej oraz krwawienie z niej w tych zamkniętych przestrzeniach może powodować silne bóle przed i na początku krwawienia miesiączkowego. Do innych objawów należą:dyspareunia (bolesność podczas stosunku płciowego),bóle związane z perystaltyką jelit,plamienie przedmiesiączkowe,nadmiernie obfite miesiączki,bóle w okolicy nadłonowej,zaburzenia w oddawaniu moczu,krwiomocz. Leczenie.Podczas ciąży postęp choroby zostaje wstrzymany ze względu na brak działania stymulującego błony śluzowej macicy. Dlatego można stosować podawanie łączne niskich dawek estrogenu i wysokich progesteronu, aby wytworzyć warunki ciąży rzekomej. Leczenie takie można stosować przez kilka miesięcy, jednak nie dłużej niż rok. Należy rozważyć i wyjaśnić zagadnienie działań niepożądanych w przypadku wyboru tej metody leczenia. Niektórzy autorzy przedkładają zabieg chirurgiczny nad leczenie hormonalne. U pacjentek starszych i tych, które nie chcą zachować funkcji rozrodczych usuwa się macicę wraz z obustronnym usunięciem przydatków. Jest to metoda najskuteczniejsza w tej grupie chorych. U kobiet młodszych i w przypadkach mniejszego zaawansowania choroby można zachować jajnik. U kobiet, które chcą jeszcze zajść w ciążę, pomóc mogą niektóre zabiegi chirurgiczne o cha­rakterze korekcyjnym, np. uwolnienie (rozpuszczenie) zlepów w obrębie miednicy, połączone z podwieszeniem maci­cy i usunięciem jajnika, w którym stwierdza się obecność torbieli czekoladowej. Ogólnie biorąc metoda leczenia powinna być dobierana indywidualnie, w zależności od wieku chorej, chęci utrzy­mania zdolności rozrodczej, zaawansowania procesu choro­bowego oraz wskazań i przeciwwskazań do leczenia hormo­nalnego lub chirurgicznego. Problemy pielęgniarskie. Choroba ma charakter postępujący. W przypadkach wczesnego rozpoznania istnieje możliwość rozpoczęcia leczenia mającego na celu ograniczenie postępu choroby. Młode dziewczęta z silnymi bólami w okresie miesiączkowania lub innymi objawami gruczolistości należy kierować do lekarza. Możliwość utraty płodności powinna skłonić młodą kobietę do skorygowania jej planów co do przyszłych ciąż. Kobiety, które chcą mieć dzieci, należy podtrzymywać na duchu i przekonywać, że zajście w ciążę będzie możliwe. Gruczolakomięśniaki macicy. Gdy fragmenty błony śluzowej macicy implantują się w obrębie mięśnia macicy, rozwijają się gruczolakomięśniaki. Stan ten częściej widuje się u wieloródek w czwartej i piątej dekadzie życia.

Both comments and pings are currently closed.