Wczesny rozwój zarodkowy

Według teorii Freuda zarodek we wczesnym okresie roz­woju jest zasadniczo dwupłciowy i takim pozostaje do czasu różnicowania, w którym zaczynają dominować struktury żeń­skie albo męskie.Według teorii induktora, wywodzącej się z badań zapocząt­kowanych w 1950 r. przez francuskiego endokrynologa Josta, popartej przez wybitnych badaczy amerykańskich, zarodek we wczesnej fazie rozwoju nie jest niezróżnicowany — ma on płeć żeńską. Płeć genetyczna jest determinowana w mo­mencie zapłodnienia. Płeć fenotypowa jest wynikiem oddziaływania genów determinujących płeć. Pierwotne komórki płciowe po raz pierwszy stwierdza się w trzecim tygodniu rozwoju zarodkowego. Pojawiają się one w ścianie woreczka żółtkowego w kierunku doogonowym zarodka. Do 5 tygodnia wędrują one do pierwotnych gruczo­łów płciowych (przyszłych jajników lub jąder) i odgrywają rolę induktorów, wywierając wpływ na rozwój zarodka i sty­mulując wytwarzanie hormonów. Pierwotne komórki płciowe ostatecznie przekształcają się w owogonia lub spermatogonia. Jeśli komórki te nie przewę­drują do gonad (jajników lub jąder), komórki płciowe (jaja i plemniki) nie powstaną.5. Jeśli gonady zostaną usunięte wcześniej, zarodek będzie miał fenotyp żeński, nawet gdy genotyp jego jest męski.

Both comments and pings are currently closed.