Trop trzeci

Zdarza Ci się na pewno nie raz, że źle się czujesz. Jesteś strasz­nie zmęczona. Kładziesz się i wydaje się, że żadna siła nie ruszy Cię. Nagle uświadamiasz sobie, że w kinie jest wspaniały film. Zrywasz się. Ubierasz. Jesteś gotowa, wesoła. Nie zmęczona.Jak to, czyżbyś kłamała? Nie! To silny bodziec psychiczny (perspektywa fantastycznych przeżyć na filmie) podziałał tak odświeżająco.Bardzo często jest tak, prawda? Pewna nasza starsza znajoma mówi często, że każde większe zmartwienie, zły humor likwiduje niezawodnie kupując sobie jakiś nowy drobiazg.Słyszałaś nieraz słowo: „trening”, „trenować”. Sportowcy na przykład trenują bardzo intensywnie. Przez wiele ćwiczeń roz­wijają odpowiednie mięśnie, przygotowują swój organizm do wysiłków.Bardzo często muszą sobie odmawiać odpoczynku, wielu przyjemności tylko dlatego, żeby osiągnąć dobry wynik w skoku w dal czy wzwyż, w biegu, rzucie.Wśród wielu chłopców bardzo rozpowszechniona jest kultu­rystyka, ćwiczenia siłowe, które wyrabiają tzw. męską sylwetkę. I w tym wypadku konieczna jest duża systematyczność, sporo samozaparcia, samokontroli.We wszystkich tych przypadkach jest mowa o działaniu. Nie ma mowy o siedzeniu z założonymi rękoma i czekaniu.Otóż właśnie — nasze zaangażowanie, nasze działanie, wysiłek w tym kierunku mają ogromne znaczenie dla rozwoju naszego życia psychicznego. Kto wie, czy nie największy wpływ na ukształtowanie naszej postawy życiowej mamy właśnie my sami.Nasz układ nerwowy (bo jego funkcje stanowią podstawę życia psychicznego) udoskonala się, trenuje niejako, gdy dzia­łają nań. odpowiednie bodźce. Im człowiek więcej czyta, im więcej ogląda, rozmawia, im ma więcej kontaktów z ludźmi — tym powinien być bogatszy psychicznie.Gdy otworzysz magnetofon, to na taśmie zapiszą się wszyst­kie rozmowy, odgłosy, które docierają do mikrofonu. Podobnie jest z korą mózgową, ona jak najwspanialsza taśma magneto­fonowa zapisuje wszystkie Twoje przeżycia, doznania, reakcje — aby później je odtworzyć. To właśnie jest „doświadczenie ży­ciowe”. Gromadzenie faktów, myśli, wzruszeń. Nasz mózg — najwspanialsza maszyna cybernetyczna — selekcjonuje, układa sensowne całości. Ocenia. Wybiera. Umożliwia wyciąganie wniosków.Czym człowiek mądrzejszy, tym lepiej, precyzyjniej ocenia.Przed kilku laty głośno było na świecie o francuskiej, 8letniej wówczas, dziewczynce Minou Drouet. Minou ogłoszono „cudownym dzieckiem”. Poważni ludzie zastanawiali się nad jej twórczością. Minou pisała piękne, pełne wdzięku, ale i głę­bokie wiersze i opowiadania. Mając 11 lat dziewczynka otrzy­mała doktora honoris causa jednego z amerykańskich uniwersy­tetów. Słowem — sława! Dziewczynka rosła, pisała nadal, wydała drukiem około 500 wierszy i opowiadań. Potem zaczęła śpiewać swoje piosenki. Sama akompaniowała sobie na gitarze.Zdobywała powodzenie, pieniądze.18letnia Minou zerwała z tym wszystkim. Postanowiła zdobyć zawód. Obecnie pracuje i uczy się zawodu pielęgniarskiego w klinice chorób dziecięcych w Paryżu. Wszystkie uzbierane dochody z książek i koncertów, „około 100 tysięcy dolarów, oddała na pomoc dla dzieci kalekich.Dlaczego? Ta decyzja, niezrozumiała dla wielu, płynie ze spotkania z małym, nieuleczalnie chorym na białaczkę, chłopczykiem. Któregoś dnia matka chłopca poprosiła Minou, aby odwie­dziła go i zaśpiewała jego ulubione piosenki.To był wstrząs — siedząc przy umierającym dziecku, Minou postanowiła na zawsze poświęcić się najnieszczęśliwszym cho­rym — małym dzieciom.Psychika kształtuje się w działaniu. Współczucie i życzliwość mogą stać się pobudką do działania, a mogą tylko wzbudzić łzy — to już zależy od nas samych! Przerwijmy w tym miejscu — jeszcze tylko, bardzo króciutko, podsumujemy sobie to. co tu mówiliśmy: przede wszystkim namawialiśmy Ciebie, żebyś się zastano­wiła nad tym: jaka teraz jesteś? po czym chcieliśmy Cię wprowadzić w tajniki tego, co się z Tobą teraz dzieje? — czyli zaczęliśmy krótki kurs psycho­logii, w którym chcieliśmy Ci wykazać, że na rozwój Twojej psychiki, a więc Twoich odczuć, uczuć, poglądów i postaw, mają wpływ: rozwój fizyczny (a więc wszystkie zachodzące w Twoim organizmie zmiany); środowisko, społeczeństwo, a nawet czas, w jakim żyjesz; Twoje własne: nieprzymuszona wola i aktywność.Urwaliśmy właśnie na „aktywności”, bo chcemy o tej sprawie jeszcze bliżej mówić. „Aktywność” to przecież również dokonywanie wyboru przyjaciół, sympatii i własnej drogi życiowej.Jesteśmy zdania, że każdy z nas w dużej mierze „sam pisze swój życiorys” i od każdego z nas zależy, jaki on będzie — czy trzeba się go będzie wstydzić, czy nie.Tu warto w ogóle przerwać lekturę — żeby się trochę to wszystko „ułożyło”.

Both comments and pings are currently closed.