Spermatogeneza – proces dojrzewania plemników

Komórki płciowe pierwotne wnikają do jąder w 5 tygod­niu rozwoju. Niektóre z tych komórek ulegają przekształceniu w sper­matogonia, podczas gdy inne w komórki podporowe (Sertolego). Komórki te lokalizują się w ścianach cewek nasiennych i podczas spermiogenezy są do nich przytwierdzane spermatydy.W okresie pokwitania, w wyniku stymulacji przez hormo­ny gonadotropowe, spermatogonia znajdujące się w pobliżu światła cewek nasiennych różnicują się na dwa typy. Komór­ki typu A dzielą się ponownie na spermatogonia. Komórki typu B dzielą się na wyżej rozwinięte spermatocyty I rzędu.Spermatocyty I rzędu ulegają podziałowi mejotycznemu, w wyniku którego z każdego spermatocytu I rzędu powstają dwa spermatocyty II rzędu.Obydwa spermatocyty II rzędu natychmiast podlegają dru­giemu podziałowi mejotycznemu, w którego wyniku z każdej z tych komórek powstają po dwie spermatydy.Wszystkie cztery spermatydy powstałe z jednego sperma­tocytu I rzędu mają tę samą wielkość i każdy zawiera haploidalną liczbę chromosomów (23). Dwie spermatydy zawierają chromosom Y, a dwie chromosom X. W odróżnieniu od komó­rek jajowych cytoplazma jest podzielona równo i nie wystę­puje przedłużona faza spoczynkowa mejozy.Spermatyda jest strukturą przypominającą komórkę, zawie­rającą jądro, mitochondria i widoczną strefę Golgiego.

Both comments and pings are currently closed.