Rozwój zewnętrznych narządów płciowych

Guzek płciowy wywodzi się z komórek mezenchymy, z któ­rych wraz z błoną stekową w 3 tygodniu rozwoju powstają fałdy stekowe. W 6 tygodniu błony stekowe tworzą przegro­dę moczowopłciową i odbytową, podczas gdy fałdy stekowe przekształcają się w fałdy cewkowe i odbytowe. Wały płcio­we pojawiają się po obu stronach fałdów cewkowych.Po 6 tygodniu rozwoju, gdy substancje indukujące pobu­dzają różnicowanie płciowe, struktury te zaczynają się roz­wijać odrębnie u każdej płci.U osobników płci żeńskiej guzek płciowy powiększa się nie­co i przekształca w łechtaczkę. Fałdy cewkowe tworzą wargi mniejsze. Z wałów płciowych kształtują się wargi większe.U osobników męskich guzek płciowy powiększa się i wy­dłuża przekształcając się w prącie. Fałdy cewkowe łączą się ze sobą tworząc rowek u podstawy prącia i część cewki mo­czowej zlokalizowaną w prąciu. Światło przewodu cewki pow­staje później z komórek nabłonka. Z wałów płciowych roz­wija się moszna po połączeniu się ich w przegrodę moszny. Po 7 miesiącach rozwoju płodowego jądra zstępują do moszny poprzez wgłobienie z jamy brzusznej, gdzie znajdowały się dotychczas.

Both comments and pings are currently closed.