Rola pielęgniarki w poradnictwie seksualny

Jest to rola w fazie powstawania, którą pielęgniarki będą mogły rozwinąć, w miarę jak będą określane sztuka i umie­jętność poradnictwa seksualnego.Pielęgniarka często musi przyjąć rolę powiernicy pacjent­ki lub klientki. Jest ona zwykle łatwiej dostępna dla niej niż lekarz i powinna być przygotowana na to, by być bardziej wrażliwą na jej potrzeby emocjonalne. Taka wrażliwość mo­że stanowić motywację dla pacjentki do „otwarcia się” i omó­wienia z pielęgniarką jej problemów życia płciowego.Pielęgniarka nie musi mieć przygotowania seksuologiczne­go w ścisłym tego słowa znaczeniu po to, aby bezpośrednio pomagać pacjentce w rozwiązywaniu jej problemów seksual­nych. Często jej zasadniczym zadaniem jest udzielenie wspar­cia psychicznego i porady, a także wyjaśnienie błędnych po­jęć na temat seksualizmu i rozproszenie obiegowych błędnych poglądów na temat życia płciowego.W pewnych przypadkach pielęgniarka może być jedyną kobietą w zespole terapeutycznym, przez co może dopomóc w przezwyciężeniu wstydu i zakłopotania pacjentki. Może ona zaofiarować swoją pomoc i wsparcie w momencie, gdy pa­cjentka zaczyna rozważać swój problem. Poprzez swój udział w tym czasie, jak również dzięki zebraniu wywiadu seksuolo­gicznego pielęgniarka może pomóc sprecyzować zagadnienie, a następnie skierować do konsultacji z właściwym specjalistą.

Both comments and pings are currently closed.