Rodzaje aktywności płciowej

Na ogół za aktyw­ność płciową przyjmuje się czynności mniej lub bardziej zbli­żone do kopulacji. U młodzieży zachowanie płciowe może przejawiać się:Masturbacją. Największa częstość występowania w wieku 17—21 lat, przy czym początek zwykle zbiega się z początkiem okresu pokwitania lub nieco go poprzedza.Pieszczotami płciowymi. Częstość występowania wzrasta w sposób stały między okresem pokwitania a okresem mło­dzieńczym. Obok masturbacji są one jednym z najważniejszych źródeł pobudzenia płciowego.Zmazami nocnymi i snami o treści erotycznej. Postać o sto­sunkowo małym znaczeniu dla wyładowania orgiastycznego. U płci męskiej rozpoczyna się zwykle w roku lub dwa po wejściu w wiek młodzieńczy, u płci żeńskiej początek nie jest znany.Aktywnością homoseksualną. Stanowi ona element aktyw­ności płciowej o małym znaczeniu u młodzieży i ma charak­ter sporadyczny i przemijający.Stosunkami przedmałżeńskimi. Stanowi jedną z głównych postaci aktywności płciowej wśród nastolatków i jest zacho­waniem o największym znaczeniu dla społeczeństwa. U mężczyzn stwierdza się najwyższą aktywność płciową (potencję) między 16 a 18 rokiem życia, u płci żeńskiej zaś nieco później. Jednak dziewczęta bez potrzeb płciowych mogą rozpoczynać stosunki płciowe wcześniej ze względu na presję środowiska.

Both comments and pings are currently closed.