Pytania — Odpowiedzi

Jak długo trwa poród? Bardzo różnie. To zależy od budowy matki, od jej zdrowia, od wielkości dziecka. Pierwszy poród z reguły trwa dłużej niż następne. Rodzenie pierwszego dziecka trwa od 5 do 20 godzin.Oczywiście dziecko nie „przepycha się” przez cały ten czas. Poród — to przygotowania, skurcze, otwarcie ujścia macicy, odejście wód (jest to tzw. pierwszy okres porodu, najdłuższy!), urodzenie dziecka (ten okres porodu trwa zwykle około 2 go­dzin, często krócej). Trzeci okres porodu — to wydalenie ło­żyska i błon płodowych (najkrótszy okres porodu). Poród bardzo boli. Czy to w ogóle można wytrzymać? Można, skoro wytrzymuje to tyle pokoleń kobiet. Nie tylko wytrzymują, ale rodzą kilkakrotnie. Poród jest procesem naturalnym. Wiadomo jest, że wiele kobiet przebywających stale na powietrzu, w ruchu, pracujących ciężko, rodzi prawie „nie­zauważalnie”.Cywilizacja „utrudniła” poród. Poród wymaga wzmożonego udziału pewnych mięśni, które przy obecnym trybie życia nie są dostatecznie rozwinięte.Obecnie w wielu ośrodkach opieki nad kobietą ciężarną prowadzone są tzw. szkoły matek, w których pacjentki poznają m. in. ćwiczenia gimnastyczne rozwijające mięśnie biorące udział w porodzie. Ponadto lekarze zapoznają przyszłe matki z prze­biegiem poszczególnych okresów porodu.Jeżeli kobieta chce dziecka, jest na poród przygotowana, więcej — wie, na czym polega poród, wie, jak to się dzieje, że dziecko się rodzi, jaki jest tego mechanizm, to taki poród jest prawie bezbolesny. Ze strachu kobieta napina wszystkie mięśnie, potęguje w ten sposób opory, zamiast pomagać — utrudnia poród. Jeżeli nie napina mięśni jeżeli się odpręża, współ­uczestniczy w akcji mięśni macicy, nie czuje lęku — poród prze­biega o wiele łatwiej. Dobrze przygotowane do porodu kobiety rodzą z uśmiechem — nie, niezupełnie bez bólu — ale bez lęku! A swoją drogą ciekawe, skąd bierze się u młodych dziewcząt ten strach przed bolesnym porodem? Przecież wiedzą o tym, że rodzą miliony kobiet, ich matki, siostry i że znoszą to prze­cież bez szwanku. Więcej, wiadomo, że kobiety są na ból bez porównania wytrzymalsze niż mężczyźni, że bólu nigdy się nie boją. Czy w czasie porodu mogę zajść jakieś powikłania? Mogą. Dlatego, rozsądne kobiety rodzą zwykle w szpitalu, w izbach porodowych lub w domach, ale pod opieką lekarza, kwalifikowanej położnej.« Co to znaczy cesarskie cięcie? Jeżeli poród z jakichś powodów przeciąga się, a dziecku za­graża uszkodzenie czy nawet śmierć, to trzeba taki poród przy­spieszyć. Robi się to za pomocą zabiegu operacyjnego. Polega on na tym, że powłoki brzucha i mięsień macicy zostają prze­cięte, a dziecko zostaje w ten sposób wydobyte z organizmu matki. Taki poród jest dla dziecka zasadniczo korzystny, nie przechodzi ono przez drogi rodne i łatwiej się rodzi. Dla matki przy obecnym stanie wiedzy i sztuki lekarskiej taki poród jest zupełnie bezpieczny i nie zdarza się, by po nim następowały jakieś komplikacje. Przy obecnej technice chirurgicznej matka po cesarskim cięciu może rodzić następne dzieci, a nawet po­rody mogą odbyć się w sposób normalny. Jak długo kobieta po porodzie musi leżeć w łóżku? Ten okres po porodzie, kiedy kobieta leży i odpoczywa, nosi nazwę połogu. Trwa on zwykle 7—14 dni. Różnie u różnych kobiet. Kiedy kobieta jest już zupełnie zdrowa po porodzie? Poród nie jest chorobą. Ale ciąża rzeczywiście powoduje duże zmiany w organizmie kobiety (niechorobowe jednak), a już szczególnie w narządach rodnych — te zmiany cofają się dość szybko. Zwykle w 6—8 tygodni po normalnym porodzie narządy rodne kobiety są w takim stanie jak przed porodem. Kiedy pojawia się pokarm w piersiach i jak długo trwa karmienie piersią? Gruczoły piersiowe matki zaczynają wytwarzać pokarm już w ciągu pierwszych godzin po porodzie (początkowo tzw. siarę, później mleko). Po upływie 12 godzin od urodzenia dziecko otrzymuje swój pierwszy posiłek.Jedne kobiety mają dużo pokarmu, inne mało. Nie jest to wcale uzależnione od wielkości piersi. Wydzielanie mleka zależy od hormonów przysadki mózgowej i jajników.Karmienie piersią, szczególnie w pierwszych kilku miesią­cach życia, jest dla dziecka bardzo ważne. Mleko matki zawiera wszystkie potrzebne dla dziecka składniki, ma właściwą tem­peraturę i jest wolne od bakterii. Wreszcie dla dziecka jest bardzo ważne, że w czasie karmienia ma bezpośredni kontakt z matką; matka do niego mówi, przytula je. Nawiązuje się kontakt osobisty, który dla rozwoju dziecka jest bardzo ważny. Dlatego tak bardzo zaleca się matkom karmienie dziecka piersią a nie butelką, Ten naturalny pokarm powinno dziecko otrzymywać przez około 9 miesięcy. Inna rzecz, że już wcześniej dziecko trzeba dożywiać. Podaje się przecież różne soczki, przeciery owocowe i warzywne itd. Kiedy pojawia się pierwsza miesiączka po porodzie? To zależy, czy kobieta karmi dziecko piersią czy nie. Jeżeli tak — miesiączka zjawia się najczęściej po 3—6 miesiącach po porodzie. Jeśli nie — to nawet po 8 tygodniach. Po poro­dzie jednak zdarza się czasem tak, że następuje jajeczkowanie a jeszcze nie ma miesiączki. Kiedy kobieta po porodzie może zajść w ciążę? Oczywiście wtedy, kiedy nastąpi jajeczkowanie, to znaczy bardzo wcześnie po porodzie! Ale odchowanie dziecka nie jest rzeczą łatwą. Pochłania wiele czasu i sił matki. Ciąża, choć nie jest chorobą, także wymaga wiele wysiłku od organizmu kobiety. Kobieta powinna więc przez jakiś czas odpocząć. Jej zdrowie jest przecież ważne. Nie tylko dla niej samej, ale dla całej rodziny. Dlatego u ludzi kulturalnych między jedną ciążą a drugą jest zawsze okres przerwy. To, jak długo trwa ta prze­rwa zależy od planów rodziny. Tak, właśnie planów, ponieważ prawdziwa kultura wyklucza przypadkowość w przychodzeniu na świat dziecka. Odbywa się to w sposób planowy, wtedy, gdy rodzice zdają sobie sprawę ze swych możliwości, kiedy wiedzą, że dziecko znajdzie właściwe warunki rozwoju. Co to jest wcześniak? Wcześniakiem nazywa się każde dziecko, które urodziło się z wagą poniżej 2500 gramów (normalna waga donoszonego dziecka wynosi około 3500). Najczęściej takie dziecko rodzi się przedwcześnie, przed upływem 9 miesięcy ciąży, czasem po 7 miesiącach, czasem po 8 miesiącach. Siedmiomiesięczny nowo­rodek nie jest jeszcze dostatecznie przygotowany do życia poza organizmem matki. Jest malutki i bardzo delikatny. Wymaga temperatury takiej, jaka jest w łonie matki — dlatego, zanim stanie się dostatecznie silny — ochraniany jest w specjalnych urządzeniach, zwanych inkubatorami. Czy zdrowie rodziców ma wpływ na dziecko? Czy dziecko może urodzić się od razu chore? Jakie choroby nazywa się „dziedzicznymi” i co to znaczy? Niewątpliwie zdrowie rodziców ma duży wpływ na zdrowie dziecka. Bada się np. najkorzystniejszy wiek rodziców, przy­puszcza się, że najlepiej, jeśli rodzice w chwili urodzenia się dziecka są młodzi — ale nie za młodzi. Optymalny wiek to 20—35 lat. Oczywiście jest to pojęcie statystyczne, to znaczy tak jest w jakiejś masowej skali. Zdarza się przecież, że ludzie starzy wydadzą na świat zdrowe dziecko.Niektóre choroby rodziców szczególnie szkodzą dziecku. Do nich zalicza się przede wszystkim choroby weneryczne, zabu­rzenia hormonalne, niektóre choroby zakaźne. Dziecko może urodzić się chore. Może ono mieć schorzenie w postaci wady wrodzonej, w postaci zakażenia nabytego jeszcze w macicy, lub może mieć uszkodzenia spowodowane porodem. W ogóle noworodek jest bardzo wrażliwy i wymaga dobrej opieki lekarskiej.Chorobami dziedzicznymi nazywamy choroby, które rodzice przekazują dziecku. Nie jest to częste zjawisko, do takich cho­rób należy na przykład krwawiączka — hemofilia, która prze­jawia się zaburzeniami w krzepnięciu krwi. Ciekawe, że na tę chorobę chorują tylko chłopcy, ale przenoszą ją kobiety. Co to są wady wrodzone? Bywa, że dziecko rodzi się i od razu ma jakieś defekty w budowie ciała. Czasem jest to nieprawidłowa budowa serca, tak zwana wada wrodzona serca, czasem może to być tak zwana zajęcza warga, czyli rozszczep wargi, czasem nawet brak ja­kiegoś narządu. Skąd się to bierze? Nie zawsze wiadomo. Ale poznano już wiele przyczyn, które mogą powodować takie następstwa. Do nich zaliczyć można zakażenia matki w czasie ciąży — szczególnie w pierwszych jej miesiącach. Wtedy nawet takie proste i niewinne choroby, jak grypy, różyczka, odra, mogą spowodować uszkodzenie jakiegoś narządu, który w tym czasie się rozwija. Inne przyczyny to zatrucia, najczęściej che­miczne, przy pracy w przemyśle, a także niektóre leki. To samo dotyczy nikotyny i alkoholu. Dlatego matka nie powinna w ciąży palić, ani pić żadnego alkoholu. Nawet piwa. Wreszcie ze znanych przyczyn wad wrodzonych trzeba wymienić działanie energii promienistej na płód.

Both comments and pings are currently closed.