Przyczyny i lecznie niepłodności kobiety

Brak owulacji. Przyczyny zakłócenia czynności osi podwzgórze przysadka jajniki spowodowane licznymi czynnikami,niewydolność czynnościowa przysadki lub jajników,nowotwory jajnika, a także gruczolistość macicy,zmiany torbielowate jajnika, np. w zespole Steina Leventhala. Leczenie podawanie klomifenu, antagonisty estrogenu, co po­woduje uwalnianie większych ilości FSH, co z kolei sty­muluje proces jajeczkowania,interwencja chirurgiczna w celu przywrócenia właś­ciwej czynności jajników, zwłaszcza w gruczolistości i ze­spole Steina Leventhala. Nieprawidłowy śluz szyjkowya. Przyczyny śluz „wrogi”, nie pozwalający na penetrację plemni­ków, spowodowany zaburzeniami hormonalnymi,nadżerki szyjki macicy spowodowane porodem lub za­biegiem chirurgicznym,stan zapalny szyjki macicy,niezgodność immunologiczna między śluzem a nasie­niem. Leczenie estrogen podany w kilku dawkach w fazie przedowulacyjnej może spowodować zmianę właściwości śluzu, tak że plemniki nie tracą w nim ruchliwości,koagulacja szyjki macicy często powoduje ustąpienie tej przyczyny,leczenie każdego zapalenia właściwymi antybiotyka­mi, niektórzy autorzy sugerują stosowanie przez kilka mie­sięcy prezerwatyw w celu zmniejszenia ilości przeciwciał skierowanych przeciwko nasieniu, jednak przynosi to dość ograniczone wyniki, gdyż być może mamy tu do czynie­nia z odczynem autoimmunologicznym. Zaburzenia związane z nieprawidłowościami budowy jajowodów, macicy i pochwy. Przyczyny brak drożności spowodowany stanem zapalnym lub zrostami,nieprawidłowości rozwojowe, powodujące zablokowa­nie drogi plemników lub komórki jajowej lub uniemożli­wiające zagnieżdżenie,zaburzenia ruchomości jajowodu spowodowane różny­mi czynnikami,mięśniaki macicy. Leczenie stanów zapalnych właściwymi antybiotykami,usunięcie zrostów, udrożnienie i usunięcie zaburzeń wrodzonych poprzez zabieg operacyjny. Choroby układu wydzielania wewnętrznego pozapłciowa i inne choroby. Przyczyny zaburzenia czynności nadnerczy,zaburzenia czynności gruczołu tarczowego,cukrzyca,ciężkie choroby przewlekłe,nadużywanie leków i alkoholizm. Leczenie polega na leczeniu swoistym (przyczynowym)oraz utrzymaniu pacjentów w stanie dobrej kondycji fizycznej. Czynniki psychogennea. Przyczyny niepłodności mogą być zaburzenia psycho­somatyczne,zaburzenia stabilności emocjonalnej mogą uniemożli­wić prawidłowy stosunek płciowy,brak wiedzy z zakresu fizjologii rozrodu może być przyczyną doboru niewłaściwego czasu w cyklu oraz nie­właściwej pozycji podczas stosunku, co może uniemożli­wiać zapłodnienie.Leczenie w przypadkach koniecznych pomoc psychiatry, podanie właściwych informacji dla zrozumienia, co po­woduje niepłodność.

Both comments and pings are currently closed.