Problemy związane z badaniem dzieci

Wskazania do badania ginekologicznego. Okres przed pokwitaniowy upławy, endokrynopatie (dojrzewanie przedwczesne i dysgenezja gonad), podejrzenie o nowotwór i interseksualność. Sposób wykonania badania. Sposób wykonania badania zależy od wieku dziecka.Narzędzi należy używać tylko w razie absolutnej konieczności. W razie potrzeby badanie należy wykonać w znieczu­leniu. Pielęgniarstwo w ginekologii. Badanie wewnętrzne powinno być ograniczone do badania przez odbytnicę, jeśli taka możliwość w ogóle istnieje.Należy przeprowadzić dokładną obserwację w celu okreś­lenia wieku rozwojowego w stosunku do jawnego zachowania dziecka.Konieczne jest staranne zbadanie stanu rozwoju drugorzędowych cech płciowych. Problemy rodziców dziecka badanego. Rodzice dziecka mogą być nadmiernie przejęci lub zawstydzeni w takich sytuacjach zadaniem pielęgniarki jest poinstruowanie rodziców i pomoc emocjonalna,pielęgniarka powinna zachęcić matkę, aby była obec­na przy badaniu. Sposób badania powinien być przedstawiony dziecku w sposób zrozumiały, przy użyciu prostego języka. W większości przypadków opis wrażeń, jakie wywoła badanie, pozwala dziecku na łatwiejsze zaakceptowanie badania.

Both comments and pings are currently closed.