Problemy emocjonalne

Potrzeba wsparcia psychicznego.Upewnienie badanej o prawidłowości jej rozwoju i znie­sienie lęków.Przygotowanie do dalszych etapów rozwoju przez opisanie zmian, jakie będą miały miejsce.należy skoncentrować się na prawidłowości podawanych informacji i na istnieniu błędnych pojęć w sferze płci i przejawów życia płciowego;należy skupić się na normalnym zachowaniu się dziew­cząt w wieku pokwitaniowym. Pielęgniarka powinna ściśle współpracować z rodziną, aby mieć pewność, że dziecko jest właściwie rozumiane.Dziewczęta często czują się lepiej, gdy matka nie jest obe­cna podczas badania.należy wyjaśnić rodzicom, że jest to przejaw normalne­go zachowania;pielęgniarka powinna być obecna podczas badania dla zapewnienia wsparcia emocjonalnego.Jeśli mamy do czynienia z ciążą nieślubną, dziewczyna mo­że mieć problemy z obrazem ciała. Niezbędne w takich przy­padkach jest właściwe poradnictwo i szkolenie przed porodem. Jeśli stwierdza się chorobę weneryczną, niezwykle ważne jest wykrycie kontaktów. O znaczeniu tego faktu należy pacjentkę poinformować z naciskiem.

Both comments and pings are currently closed.