Postępowanie pielęgniarskie

Ocena. Dane, które należy ująć w ocenie:sposób „podcierania się”,przyjmowanie leków, zwłaszcza antybiotyków o szero­kim zakresie działania i doustnych środków antykoncepcyj­nych,objawy ciąży,sposoby odżywiania, zwłaszcza udział ilościowy węglo­wodanów w diecie,stopień aktywności seksualnej,nawyki masturbacyjne,woń wydzieliny pochwowej, charakter upławów. Problemy pacjentki bolesność, świąd i inne objawy subiektywne,nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej,złe nawyki dietetyczne,ryzyko zajścia w ciążę,obawa przed chorobami wenerycznymi,konflikt z partnerem na tle konieczności zgłoszenia się do lekarza i poddania się leczeniu. Postępowanie podkreślenie znaczenia przestrzegania zaleconego sposo­bu leczenia,omówienie z pacjentką przestrzegania zasad higieny oso­bistej, omówienie czynników etiologicznych zapalenia pochwy,pomoc w opracowaniu diety z mniejszą zawartością wę­glowodanów,zalecenie noszenia bawełnianej bielizny osobistej,zbadanie wraz z pacjentką znaczenia aktywności płcio­wej.

Both comments and pings are currently closed.