Postępowanie pielęgniarski

Ocena. Nastolatka z brakiem miesiączkowania jest zwykle silnie zaniepokojona tym problemem. Pielęgniarka powinnapouczyć ją o przyczynach braku miesiączki i określić, czy tryb życia pacjentki nie ma na to wpływu.Jeśli pacjentka jest otyła lub nadmiernie wychudzona, należy ocenić sposób odżywiania. Należy też ocenić stopień aktyw­ności płciowej pacjentki, a także stwierdzić, czy stosuje do ust­ne środki antykoncepcyjne, gdyż może to być przyczyną braku miesiączkowania. Problemy pacjentki infantylny wygląd w stosunku do wieku metrykalnego,niska samoocena spowodowana odchyleniem od norm od­powiadających wiekowi,stres emocjonalny spowodowany obawą przed zajściem w ciążę w przypadku, gdy pacjentka jest aktywna płciowo,niezdolność do samodzielnego uporania się ze stresem emocjonalnym spowodowanym problemami związanymi z wiekiem młodzieńczym i życiem codziennym,zmiany w metabolizmie węglowodanów i niedobory wi­taminowe B1 i B6 spowodowane przyjmowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych,szkodliwe nawyki dietetyczne. Postępowanie analiza sposobu odżywiania przeprowadzona razem z pa­cjentką i przekazanie jej odpowiednich zaleceń,upewnienie się co do ewentualnych objawów ciąży w przypadkach, gdy pacjentka jest aktywna płciowo,poinformowanie pacjentki, która stale stosuje doustne środki antykoncepcyjne o ich działaniach niepożądanych,rozmowa z pacjentką na temat jej zasobu wiedzy o mie­siączkowaniu.

Both comments and pings are currently closed.