Pokwitanie opóźnione

Pokwitanie cechuje się rozwojem drugorzędowych cech płcio­wych. U młodzieży występują związane z płcią różnice budo­wy ciała, wzrostu, szerokości w obręczy barkowej i w bio­drach oraz rozmieszczeniu owłosienia łonowego. Początek mie­siączkowania i rozwój gruczołów sutkowych u dziewcząt oraz zwiększenie rozmiarów zewnętrznych gruczołów płciowych u chłopców są łatwe do zauważenia i zarejestrowania. Jeśli u dziewcząt i chłopców nie pojawiają się objawy rozwoju płciowego do 13,5 roku (dziewczęta) lub 15,5 roku (chłopcy), a u których wiek kostny przekracza 12 lat, należy te osoby poddać badaniu lekarskiemu.

Both comments and pings are currently closed.