Planowanie rodziny w celu zajścia ciążę

Definicje niepłodność. Uznaje się, że niepłodność istnieje, jeśli nie doszło do ciąży mimo prób trwających co najmniej rok.Niepłodność pierwotna: nigdy nie nastąpiło zajście w cią­żę. Niepłodność wtórna: istnieje, gdy wcześniej była ciąża. Jałowość. Terminem tym określa się stan, w którym jakieś znane czynniki nie dopuszczają do zapłodnienia.

Both comments and pings are currently closed.