Okres klimakteryczny i poklimakteryczny

Okres klimakterium stanowi okres „zmiany życia”. U kobiet charakteryzuje się utratą zdolności do rozrodu, obniżeniem poziomu hormonów i wynikających z tego zmian anatomicznych, fizjologicznych i psychologicznych. U mężczyzn nie stwierdza się nagłego lub całkowitego zaniku płodności, lecz stopniowy spadek zainteresowania sferą płciową, czemu towarzyszy spadek produkcji hormonów, zmiany anatomiczne,fizjologiczne i psychologiczne. Tak więc podstawową różnicą w wieku klimakterium między kobietą i mężczyzną jest zmiana zdolności rozrodczych.

Both comments and pings are currently closed.