Metody trwałe

Kobiety: wyjałowienie przez przerwanie ciągłości światła jajowodów. Metoda podwiązanie, przecięcie lub kauteryzacja jajowodów może być wykonana z cięcia powłok brzusznych podczas wykonywania innej operacji w obrębie jamy brzusznej lub za pomocą laparoskopu, albo też za pomocą kuldoskopu przez zagłębienie, odbytniczo-maciczne,zabieg wykonuje się często w okresie poporodowym, ponieważ wtedy jajowody znajdują się bliżej powłok i ła­twiej je uwidocznić. Mężczyźni: wazektomiaa. Metoda podwiązuje się lub wycina odcinek nasieniowodu z obustronnego albo z pojedynczego nacięcia moszny,mężczyzny nie można uznać za niepłodnego, zanim nagromadzone plemniki nie zostaną wydalone poprzez wy­tryski. Dochodzi do tego po ok. 10 wytryskach, przy czym należy w tym czasie obliczać liczbę plemników w próbkach nasienia. Dla uniknięcia zapłodnienia w tym okresie należy stosować inne środki antykoncepcyjne,zabieg można wykonać tak, aby zablokowanie światła nasieniowodu było czasowe przez wprowadzenie „czopu” blokującego odpływ nasienia tak długo, jak długo pożą­dana jest bezpłodność, po czym można go usunąć tak, aby umożliwić wypływ nasienia. Dotychczas ta metoda jest jeszcze mało doskonała i znajduje się wciąż w fazie eks­perymentu. Problemy związane z uświadomieniema. Obie metody (tzn. u kobiet i mężczyzn) uznaje się zatrwałe i nieodwracalne. Niekiedy jednak, w przypadkach gdy kobieta lub mężczyzna chcą odzyskać płodność, czasem udaje się pomyślnieudrożnić jajowód lub nasieniowód. Powodzenie udrożnienia jest jednak bardzo małe, w związku z czym partnerzy rozważający możliwość poddania się sterylizacji nie powinni mieć wrażenia, że jest to procedura odwracalna. Zagrożenie dla zdrowia. Główne powikłania uniedrożnienia jajowodów to zator płuc, krwotok, zakażenie i późniejsza ciąża jajowodowa.Śmiertelność jest mała, ale donoszono w piśmiennictwie o takich przypadkach. Wazektomia według danych piśmiennictwa daje umiarkowane działania uboczne w postaci bolesności i obrzęków miejscowych. Nie opisano przypadków zejścia śmiertelnego w wyniku tego zabiegu. Skutecznośća. Metoda na ogół wysoce skuteczna. Opisano pojedyncze przypadki niepowodzeń spowodowanych przede wszystkim nieprawidłowym wykonaniem zabiegu lub samoistnym udrożnieniem zablokowanych drógrozrodczych.

Both comments and pings are currently closed.