Etiologia

Uważa się, że pierwotną postać bolesnego miesiączkowa­nie powoduje nadmierna skłonność do skurczów macicy oraz konflikt, jaki rozwija się w toku procesu przekształcania się z zależnej od innych dziewczynki w dojrzałą, niezależną ko­bietę. Jest to najpospolitsze zaburzenie miesiączkowania wie­ku pokwitania.Wtórne bolesne miesiączkowanie występuje u młodych dziewcząt nie tak często jak pierwotne. Jeśli się pojawia, jest spowodowane przez proces zapalny w obrębie miednicy (rzeżączkowy lub wywołany przez inne bakterie), zlepy otrzew­nowe spowodowane przez perforowany wyrostek robaczkowy i zapalenie otrzewnej lub torbiel skórzastą jajnika.

Both comments and pings are currently closed.