Etiologia

Pierwotny brak miesiączkowania jest spowodowany przez nieprawidłowości wrodzone układu rozrodczego, takie jak za­rośnięcie lub brak części narządów rozrodczych innych niż jajniki, zaburzenia czynności jajników, przysadki, tarczycy, nadnerczy; nieprawidłowości chromosomalne, jak zespół Tur­nera, obojnactwo rzekome żeńskie i zarośnięta błona dziewi­cza. Wtórny brak miesiączkowania jest najczęściej skutkiem zajścia w ciążę. Do innych przyczyn należą zaburzenia emo­cjonalne hamujące sterowane przez podwzgórze uwalnianie gonadotropiny przysadkowej, endokrynopatie, jak uszkodze­nie przysadki, znaczne niedożywienie, przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych przez kilka miesięcy lub dłużej, choroby układowe, jak cukrzyca i zaburzenia czynności tar­czycy, a także zespół torbielowatości jajnika (zespół Steina i Leventhala).

Both comments and pings are currently closed.