Czynnik wieku

U kobiet menopauza (klimakterium)zwykle występuje w przedziale wieku 45—50 lat, przy czym okres ten może rozciągać się na okres dłuższy (35—55 lat).Przeciętny wiek początku występowania menopauzy wynosi 47 lat, a cały jej okres rozciąga się na 2 lata. U mężczyzn klimakterium (andropauza) jest trudniejsze do określenia w odniesieniu do wieku. Ponieważ szczyt aktywności płciowej przypada na lata młodzieńcze i wczesny wiek dojrzały, zmiany zaczynają występować już w trzydziestych latach życia, gdy mężczyźni, mimo że wciąż aktywni płciowo, zauważają pewne osłabienie popędu płciowego w stosunku do okresu po pokwitaniowego, jak również wydłużanie się okresu refrakcji. W latach czterdziestych następuje zmiana w kierunku odczuwani a doznań płciowych w sposób bardziej ogólny i mniej intensywny. Częstość orgazmów zmniejsza się stopniowo z wiekiem,chociaż czynniki psychologiczne mogą powodować wzrost aktywności płciowej, prawdopodobnie częściowo lub całkowicie jako czynniki kompensacyjne wobec problemów wieku średniego. W miarę upływu lat mężczyźni mogą potrzebować większej stymulacji dla osiągnięcia wzwodu, stwierdzać zmniejszoną intensywność wytrysku, a także może zanikać poczucie nieuniknionego wytrysku. Mimo tych zmian zdrowy mężczyzna nie unika stosunków płciowych i odczuwa podczas nic przyjemność podczas całego życia.

Both comments and pings are currently closed.