Choroby przenoszone drogą płciową…(choroby weneryczne)

Rzeżączka i kiła są obecnie w Stanach Zjednoczonych choro­bami epidemicznymi i należą do groźnych chorób zakaźnych. Najwyższa częstość zachorowań występuje w grupie wieku młodych ludzi dorosłych (20—24 lata), a grupą następną w kolejności pod względem częstości jest grupa młodzieży (15—19 lat). W roku 1971 na każde cztery zgłoszone przypad­ki rzeżączki jeden występował w grupie nastolatków. Wczes­ne nawiązywanie stosunków płciowych wśród młodzieży uwa­ża się za główny czynnik odpowiedzialny za wzrost częstości zachorowań w tej grupie wieku.Wiele osób zakażonych nie szuka wczesnej pomocy lekars­kiej. Jest to prawdopodobnie bardziej słuszne stwierdzenie w odniesieniu do młodzieży, która nie może uzyskać opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej bez wiedzy rodziców, nie zdaje sobie sprawy, że nastąpiło zakażenie lub nie ufa zawodowym pracownikom służby zdrowia. Czynnikiem istotnym jest rów­nież przewidywanie negatywnej lub karzącej reakcji rodzi­ców.

Both comments and pings are currently closed.