Budowa gruczołów dodatkowych

Pęcherzyki nasienne: Gruczoły te umiejscowione są na tylnej dolnej powierzchni pęcherza moczowego, bezpośrednio przed odbytnicą. Wydzielają one ciekłą, lepką wydzielinę, będącą składnikiem nasienia oraz prostaglandyny (fizjologicznie czynne związki, stosowane obecnie do wywołania porodu, ponieważ pobudzają macicę do skurczów). Gruczoł krokowy: Leży bezpośrednio pod pęcherzem moczowym. Ma kształt orzecha i przez niego przechodzi cewka moczowa. Jest gruczołem o budowie pęcherzykowo-cewkowej, wytwarzającym rzadki, zasadowy płyn, stanowiący znaczną część nasienia. Zwiększa ruchliwość plemników i ich przeżywalność w szkodliwym, kwaśnym środowisku pochwy. Gruczoły opuszkowo-cewkowe: Leżą bezpośrednio pod gruczołem krokowym i łączą się z cewką moczową przewodami długości ok. 2 cm. Są to gruczoły wielkości ziaren grochu, o budowie pęcherzykowo-cewkowej, wydzielające zasadowy płyn wchodzący w skład nasienia.

Both comments and pings are currently closed.