Bolesne miesiączkowanie (dysmenorrea)

Bóle występują na początku krwawienia miesiączkowego, przed jego początkiem lub w trakcie krwawienia. Bóle mogą być ostre lub tępe, napadowe i kurczowe lub stałe i mniej inten­sywne. Stanowią częstą dolegliwość u dziewcząt w szkołach średnich i uczelniach wyższych i są główną przyczyną absen­cji. Typy. Bolesne miesiączkowanie dzieli się na pierwotne i wtórne. Pierwotne występuje przy braku zmian chorobowych w obrębie narządów miednicy; typ wtórny łącznie ze zmianami chorobowymi w obrębie miednicy.

Both comments and pings are currently closed.