Badaną zwykle prosi się, aby usiadła twarzą do badającego

Przeprowadza się ocenę wizualną wielkości i kształtu gru­czołów sutkowych oraz brodawek sutkowych. Następnie wykonuje się badanie palpacyjne brodawek i gruczołów sutkowych dla wykrycia obecności guzów i tor­bieli. Bada się również, czy z brodawek wydobywa się wydzie­lina i jeśli tak, próbkę jej należy przesłać do badania laboratoryjnego.

Both comments and pings are currently closed.