Aktywność płciowa

Wytworzenie dojrzałych, konstruktywnych postaw i zachowań płciowych jest głównym problemem rozwojowym w wieku młodzieńczym. U wielu spośród młodocianych popęd płciowy jest silniejszy niż w jakimkolwiek innym okresie życia i mu­si znaleźć wyładowanie w jakiejś postaci.

Both comments and pings are currently closed.